Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas garantinio laikotarpio metu, numatytu su Užsakovu pasirašytoje sutartyje. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas ištaisys rangos darbų defektus, atsiradusius dėl Draudėjo kaltės, garantinio laikotarpio metu.

 

 

GARANT

GARANT 2

GARANT 3

GARANT 4