Draudėjas

 

Naudos gavėjas

 

Sutartis (konkursas)

 

Draudimas

  • (prašome nurodyti)
 

Papildoma informacija apie draudėją

  • Kitos šiuo metu vykdomos sutartys

 

Finansiniai draudėjo duomenys

  • Turimos finansinės skolos

  • Kokie yra suteikti ir šiuo metu galiojantys laidavimai? Kur?

  • Sudarant pasiūlymo, atlikimo, išankstinio apmokėjimo, garantinio laidavimo draudimo sutartį klientas privalo pateikti:

  • Draudėjas (pareiškėjas) patvirtina, kad šiame prašyme pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pasikeitus šiame prašyme nurodytiems duomenims, turintiems įtakos rizikos nustatymui ir draudimo įmokos apskaičiavimui, Draudėjas (pareiškėjas) privalo per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Draudiką.
 

Patvirtinimas