Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytą sutartį. Atlikimo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas:

  • Atliks darbus / patieks prekes / suteiks paslaugas pagal sutartyje iškeltus reikalavimus;
  • nepažeis sutartyje nustatytų terminų;
  • neteisėtai neatsisakys toliau vykdyti pradėtus darbus / tiekti prekes / teikti paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Užsakovu.