Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytos sutarties avanso apmokėjimo sąlygas. Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas panaudos pagal sutartį Užsakovo suteiktą avansą pagal paskirtį.