Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytos sutarties avanso apmokėjimo sąlygas.

Užklausos pateikimui reikalinga:
Pasirašyta sutartis, priedai.
Pasirašyti finansiniai dokumentai (Balansas, pelno nuostolių ataskaita). Draudikai pageidauja turėti 3m. duomenis. (2020, 2021, 2022m.)

Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas panaudos pagal sutartį Užsakovo suteiktą avansą pagal paskirtį.

 

Sutarties avansinio mokėjimo užtikrinimo  punkto pavyzdys:

Darbai yra atliekami su avansiniu apmokėjimu, avansiniai apmokėjimai vykdomi šiomis dalimis:
I avansinis mokėjimas – 18.000,00 EUR be PVM (aštuoniolika tūkstančių eurų 00 ct be PVM). Užsakovas sumoka per per 5 darbo dienas nuo Rangovo pateikto avanso draudimo rašto is banko arba draudimo kompanijos pateikimo.
Avansas išskaitomas proporcingai po 25 % nuo kiekvieno atliktų darbų akto ir sąskaitos vertės.

 

Prie draudiko standartinio avansinio laidavimo rašto formos galim  šie draudimo sąlygų pakeitimai/įrašai.

Draudikas ir/arba Draudėjas anksčiau laiko nutraukti arba keisti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.
Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir laidavimo draudimo taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama laidavimo draudimo rašto tekstui.