Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal Užsakovo vykdomo konkurso sąlygas. Pasiūlymo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas:

  • Neatsiims savo pasiūlymo jo galiojimo metu, nurodytu konkurso sąlygose;
  • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas pasirašys sutartį pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso dalyviams;
  • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas pateiks Užsakovui sutarties įvykdymo (atlikimo) ir/arba išankstinio apmokėjimo užtikrinimo raštus, kaip tai numatyta konkurso sąlygose;
  • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas sutiks su pasiūlymo kainos korektūra, kaip tai numatyta konkurso sąlygose.