Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal Užsakovo vykdomo konkurso sąlygas. Pasiūlymo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas:

  • Neatsiims savo pasiūlymo jo galiojimo metu, nurodytu konkurso sąlygose;
  • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas pasirašys sutartį pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso dalyviams;
  • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas pateiks Užsakovui sutarties įvykdymo (atlikimo) ir/arba išankstinio apmokėjimo užtikrinimo raštus, kaip tai numatyta konkurso sąlygose;
  • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas sutiks su pasiūlymo kainos korektūra, kaip tai numatyta konkurso sąlygose.

Užklausos pateikimui reikalinga:
Draudėjas:
Užsakovas:
Laidavimo objektas:
Konkurso data, numeris:
Sutarties vertė: EUR (  PVM)
Draudimo sumaEUR  (K.S.  Punktas)
Laidavimo galiojimo terminas: 2023-02 iki (K.S. Punktas)
Rašto forma: (užsakovo, draudiko).

Sutarties projektas.
Pasirašyti finansiniai dokumentai (Balansas, pelno nuostolių ataskaita). Draudikai pageidauja turėti 3m. duomenis. (2020, 2021, 2022m.)

Įmokos tarifas (metinis) siekia apie 1,5-2,5%

Pasiūlymo laidavimo reikalavimo sutarties punkto  pavyzdys:

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiama kartu su laidavimo draudimo polisu). Užtikrinimo vertė 5 000 Eur.
Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju, perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė