19 Lap
2016

Suteikiame statybos / montavimo darbų ir prekių / paslaugų tiekimo laidavimų draudimą.

Statybos / montavimo darbų laidavimai:

 • Pasiūlymo laidavimas
 • Atlikimo laidavimas
 • Išankstinio apmokėjimo laidavimas
 • Garantinio laikotarpio laidavimasGarantinio laikotarpio laidavimo draudimo sutarties sudarymo atveju, reikalinga:
  • Pasirašyta Rangos darbų sutartis;
  • Tinkamai pasirašyti rangos darbų perdavimo priėmimo aktai;
  • Pridėti visi pasirašyti papildomi susitarimai per visą sutarties galiojimo laikotarpį;
  • Draudėjo finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas ir pelno nuostolių ataskaita už paskutinius 3 ataskaitinius metus).

  Galutiniame akte turi būti pateikta pažymėta faktiškai atliktų rangos darbų vertė per visą rangos laikotarpį bei nurodyta, kad užsakovas šiai dienai neturi pretenzijų dėl atliktų darbų.

Prekių / paslaugų tiekimo laidavimai:

 • Pasiūlymo laidavimas
 • Atlikimo laidavimas

Kelionės organizatoriaus prievolių užtikrinimo laidavimo sutarčiai sudaryti reiktų tokios pateiktos informacijos:

 1. Balansų ir pelno nuostolio ataskaitų už 2019, 2020m
 2. Užpildytas prašymas;
 3. Paskutinių 4 ketvirčių statistinė formos F-09;
 4. Turizmo licencijos kopijos;
 5. Tipinė sutarties su turistais;
 6. Jei įmonė nauja- pirmų metų verslo planas;
 7. Asmens sutikimo tikrinti duomenis.;
 8. NT išrašo.
Vilius Rosinas
http://www.laidavimodraudimas.lt
info@laidavimodraudimas.lt

Turite klausimų? Skambinkite tel. +370 655 36626