21 Rgs
2023

Commerfidi soc. coop.

Garantijas teikia nuo 1984 m.
Prižiūrimi Italijos Centrinio banko:

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/small-loan-guarantee-consortiums-cmo-management-of-the-new-list/

Yra įtraukti  į Italijoje teikiančių garantijas narių sąrašą:
Commerfidi soc. coop. – Organismo Confidi Minori (organismocm.it)

Sąrašas visų veikiančių dalyvių.
Confidi – Organismo Confidi Minori (organismocm.it)

Laidavimo sutarčių galiojimo  tikrinimas:

https://www.commerfidi.eu/check.aspx

  • Name (Nome): Commerfidi soc. coop. ( http://www.commerfidi.com/)
  • Registration Number (N. iscrizione): 107
  • Registration Date (Data iscrizione): 23/12/2020
  • Legal Form (Forma giuridica): Cooperative (Cooperativa)
  • Tax Code (Codice fiscale): 01014780447
  • Address (Indirizzo): Via Pasubio 36
  • City (Città): San Benedetto del Tronto
  • Province (Provincia): AP
  • Postal Code (Cap): 63074

Vadovaujanti 2024 sausio 25 d. pateikta reitingo ataskaita, COMMERFIDI SOC. COOP suteikiamas A reitingas (ECAI), reiškiantis 0,07% nemokumo riziką. Įmonės turtas birželio 30 d. 2023 m. yra finansuojamas 54,3% nuosavo kapitalo ir 45,7% trečiųjų šalių kapitalo. Bendras kapitalas sudaro 23 519 745 Eur. 2022 m. finansinės atsakitomybės duomenimis kredito įstaiga veikė pelningai ir turėjo 6 720 416 Eur bendrąjį pelną, o grynasįs pelnas sudarė 5,46 mln. EUR.
Lietuvoje COMMERFIDI SOC. COOP veikia kaip Europos Sąjungoje (Italijoje) registruota finansų įstaiga*.

* Finansų įstaigų įstatymas (2 str. 28 d.) nustato, kad Kredito įstaiga – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Atitinkamai Reglamento 4 str. 1d. 1p. nustatyta, kad – kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita.

GARANTIJŲ TEIKIMO TAISYKLĖS IR TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
Konkrečiai garantijai taikomos Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (angl. Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG), 2010 revision, ICC Publication No.758). Visiems su šia garantija susijusiems klausimams, kurių nereglamentuoja URDG, taikomi Lietuvos įstatymai. Visi ginčai, kylantys dėl šios garantijos arba su ja susiję, sprendžiami Viliaus miesto, Lietuvos respublikos teismuose. Esant skirtumams tarp lietuviškos ir angliškos sąlygų reikšmės, vadovaujamasi lietuviška versija. Esant skirtumams tarp šios garantijos teksto ir bendrųjų COMMERFIDI SOC. COOP garantijų teikimo taisyklių, ar kitų vidaus dokumentų – vadovaujamąsi konkrečios grantijos tekstu.

Šio tiekėjo laidavimo sąlygos yra patrauklios, nes yra užtikrinamas pirmo rašytinio mokėjimo reikalavimas, nurodant  garantijos numerį ir nurodant, kad Pareiškėjas pažeidžia garantinius įsipareigojimus pagal sutartį.

Garantinio rašto ištrauka:

Mes, Commerfidi Soc. Coop., adresas VIA PASUBIO 36, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074 Italija, šiuo besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojame sumokėti jums sumą iki  EUR ( ) (toliau – Garantijos suma), mums gavus pirmąjį Jūsų rašytinį mokėjimo reikalavimą (toliau – Prašymas), nurodant aukščiau minėtą garantijos numerį ir nurodant, kad Pareiškėjas pažeidžia garantinius įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytą sutartį.

Šiai garantijai taikomos Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (angl. Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG), 2010 revision, ICC Publication No.758).
Visiems, su šia garantija susijusiems klausimams, kurių nereglamentuoja URDG, taikomi Lietuvos įstatymai.
Visi ginčai, kylantys dėl šios garantijos arba su ja susiję, sprendžiami Vilniaus, Lietuvos teismuose.

Punktas  Nr.9 Nurodytas Act of Guarantee Nr. A…. yra negaliojantis.

Art.9- Forms of communications to Company- Jurisdiction

All communications and notifications to the Company’s employees under this contract, to be valid, it must be made exclusively by registered mail to the Company’s registered office. In the event of inconsistencies between the general conditions and as reported in the text and in the appendices to the policy, the former shall prevail . With regard to the relationships of the Company with the Contractor and the Beneficiary required, the court exclusive jurisdiction is Rome.

vrosinas

vilius@rosinas.lt