GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas garantinio laikotarpio metu, numatytu su Užsakovu pasirašytoje sutartyje. Užklausos pateikimui reikalinga: Pasirašyta sutartis, priedai. Baigiamasis darbų užbaigimo aktas. F3 forma. Pasirašyti finansiniai dokumentai (Balansas, pelno nuostolių ataskaita). Draudikai pageidauja turėti 3m. duomenis. (2020, 2021, 2022m.)

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytos sutarties avanso apmokėjimo sąlygas. Užklausos pateikimui reikalinga: Pasirašyta sutartis, priedai. Pasirašyti finansiniai dokumentai (Balansas, pelno nuostolių ataskaita). Draudikai pageidauja turėti 3m. duomenis. (2020, 2021, 2022m.)